Konkursy / Szkolny Konkurs Informatyczny "Rysowanie na ekranie-Moja ulubiona pora roku"


Szkolny Konkurs Informatyczny "Rysowanie na ekranie-Moja ulubiona pora roku"

  Uczniowie klas I-III uczestniczyli w konkursie informatycznym.

Celem konkursu było:

  • Popularyzacja wykorzystania technologii informatycznych w nauczaniu,
  • Rozwijanie umiejętności obsługi programu Paint,
  • Kształtowanie aktywności, fantazji i wyobraźni twórczej oraz wrażliwości dziecięcej,
  • Promowanie uzdolnionych uczniów klas młodszych,
  • Prezentacja i promocja twórczości dziecięcej.

Z każdej klasy wpłynęło po 5 prac, z których komisja wybrała prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie.

Ocenie podlegała: kompozycja, zgodność z tematem, wykorzystanie narzędzi programu Paint, kreatywność, oryginalność.

 

Nagrody otrzymali:                                    Wyróżnienia otrzymali:

Wiktoria Napora kl. 1a                              Gabriela Maciąg kl.1a

Gabriela Staszczak kl. 1b                         Aleksandra Preneta kl. 1b

Agnieszka Fryc kl. 1c                                Anastasiia Tretiak kl. 1c

Amelia Musz kl. 2a                                    Julia Grucel kl. 2a                                

Julia Mróz kl. 2b                                        Marlena Szostek kl. 2b

Marcel Juśkiewicz kl. 3a                            Magdalena Domagała  kl. 3a   

Natalia Szymańska kl. 3b                          Aurelia  Sznajder kl. 3b

                                                        

Zwycięzcy otrzymują nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Uczestnikom życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                             mgr Aneta Patruś,

mgr Paulina Węklar

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2020-08-14 16:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 887 105