Liczba odsłon: 62071

Kształcenie na odległość / Przywracanie hasła do konta na OFFICE 365


Przywracanie hasła do konta na OFFICE 365

Wejdź na stronę logowania do eDziennika: portal.resman.pl lub na stronę szkoły (dół strony) i na


Wybierz Office 365


Kliknij na przywróć login


Wpisujemy LOGI i Hasło UCZNIA oraz HASŁO do Office 365 ()

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2024-07-09 08:31
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 190 197