Liczba odsłon: 62053

Kształcenie na odległość / 3 kroki - konto Office 365


Szanowni Rodzice w obliczu rozprzestrzeniającego się wirusa
Rzeszów jest gotowy na bezpieczne nauczanie on-line.

Uczniowie poprzez portal https://edu.erzeszow.pl
mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do pełnej,
zaawansowanej wersji oprogramowania Microsoft Office 365,
zarekomendowanej 12 marca przez Kancelarię Premiera RP
jako narzędzie do zdalnej nauki.

Konta Office 365 mogą być zarejestrowane tylko dla uczniów
na podstawie ich konta w dzienniku elektronicznym.

Zakładanie konta w kilku krokach

Przed przystąpieniem do zakładania konta upewnij się, że Ty lub Twoi rodzice podali wychowawcy do wpisania w e-dzienniku Twój adres mailowy w rubryce ucznia i masz do niego dostęp (LOGIN i HASŁO)

Jeżeli tak to:

Wejdź na stronę logowania do eDziennika: portal.resman.pl lub na stronę szkoły (dół strony) i na


Wybierz Office 365


Kliknij na WYDAJ ZGODĘ NA UTWORZENIE KONTA - Rodzic/Opiekun dla swojego dziecka


Wpisujemy LOGI i HASŁO Rodzica/Opiekuna takie jak do eDziennika


Pojawi się IMIĘ I NAZWISKO ucznia szkoła SP8 oraz KLASA - wyrażamy zgodę


Wybieramy zaloguj się do eDziennika


Logujemy się do eDziennika i wybieramy PRZYWRACANIE DOSTĘPU


Wpisujemy e-mail DZIECKA - taki jak w eDzienniku

Tworzymy KONTO dla Dziecka do eDziennika - login i hasło będzie dostępna na e-mailu Dziecka (ten co jest wpisany w eDzienniku)


Przechodzimy do OFFICA 365 - mamy już konto ucznia w eDzienniku


Wybieramy załóż konto w OFFICE 365


Wpisujemy LOGI I HASŁO UCZNIA - takie jak do eDziennika


Uzyskamy Konto do OFFICE 365 - podane na e-mail ucznia/dziecka - aaaaa@edu.erzeszow.pl.

Logujemy się do Offica 365


I mamy dostęp do całego pakietu

DZIAŁA NA WSZYSTKIM - proszę pamiętać: bezpłatnie i w chmurze


np. do aplikacji TEAMS - wirtualnej klasy

Microsoft Teams - wirtualne klasy w usłudze Office 365Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2024-07-09 08:31
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 190 109