Wydarzenia / PIELGRZYMOWANIE ZE ŚW. JANEM PAWŁEM II


Pielgrzymowanie „Rzeszowskim Szlakiem Świętych” jest stałym obchodem Dni Papieskich w Rzeszowie. W bieżącym  roku odbyło się ono 10 października i włączyło się w nie 40 uczniów z naszej szkoły. Na szlaku pielgrzymim uczniowie mieli okazję, aby w zażyłej modlitwie przedstawić  Panu Bogu różne, często tylko im wiadome sprawy osobiste, rodzinne, szkolne i narodowe.  Tegoroczne pielgrzymowanie odbywało się w duchu dziękczynienia za dar świętego Jana Pawła II i o ustanie epidemii. Trasę pielgrzymowania wyznaczały kościoły i inne obiekty związane z osobami, które Papież Polak beatyfikował  lub kanonizował. Było ich łącznie 11. Nasi wolontariusze zostali wpisani do Rzeszowskiej Księgi Pielgrzyma Papieskiego oraz otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wszystkim  bardzo serdecznie gratulujemy.

mgr Katarzyna Kenar

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2020-12-04 11:47
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 331 213