Wydarzenia / MŁODZI EKSPERYMENTATORZY


Nasi uczniowie, ciekawi świata wykorzystują czas zdalnej nauki na rozwijanie   swoich zainteresowań i uzdolnień  w sposób twórczy. Autorem doświadczenia jest Szymon Pustelak z 7c.

mgr Małgorzata Puzanowska

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2020-09-16 08:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 041 402