Aktualności / Zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie


Młodzieżowy Dom Kulury w Rzeszowie serdecznie zapraszasza do udziału w regularnych zajęciach organizowanych w roku szkolnym 2018/2019.

Do udziału w zajęciach zachęcamy  dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością, m.in. ruchową, intelektualną, spektrum autyzmu a także niewidome i słabowidzące.

Podczas spotkań wykonujemy prace plastyczne, zajmujemy się rękodziełem. Formy pracy i tematyka zajęć są dostosowywane do możliwości i zainteresowań uczestników.

Spotkania grupy integracyjnej są bezpłatne, prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury od kilku lat. Sala jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Łazienka znajdująca się tuż obok sali również jest w pełni wyposażona uwzględniając potrzeby podopiecznych z niepełnosprawnością ruchową.

Zajęcia prowadzone są przez Panią Annę Łukę (Uzarewicz)- doświadczonego pedagoga specjalnego z kwalifikacjami do pracy z osobami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną oraz osobami niewidomymi i słabowidzącymi.

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2020-02-27 17:50
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 439 734