13
cze  2016

Aktualności / Informacja dla rodziców w sprawie podręczników MEN


Przypominamy, że w przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników zakupionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do klas I i II rodzice zobowiązani są do zwrotu kosztów zakupu podręcznika:

  • kwoty 4, 34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
  • kwoty 4, 21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej.

                Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik klasa ….., część …” (podając numer części).

W przypadku zniszczenia podręczników do klas IV oraz podręczników do języka angielskiego
w klasach I- II są zobowiązani odkupić książki.

Więcej informacji na stronie men.gov.pl.

Podręczniki do klas IV można zakupić za pośrednictwem stron internetowych gwo.pl, pearson.pl, sklep.nowaera.pl, www.wsip.pl

Podstawa prawna:  Art. 22 ak ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, Art. 22 ak ust. 2 i 3 ustawy
o systemie oświaty.

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2018-07-19 12:06
  • |
  • Licznik odwiedzin: 961 318