Aktualności / Szanowni Rodzice - przypomnienie - profilaktyka zdrowotna w obliczu pojawiających się przypadków zachorowań na koronawirusa


Szanowni Rodzice - przypomnienie

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

  • porozmawiaj z swoim dzieckiem na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
  • prosimy Rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
  • informujemy, że jeśli dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
  • szkoła nie organizuje wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
  • jeżeli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
  • rodzica dziecka do 8. roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
  • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).Jednocześnie informuję, że odwołane zostają wszelkie wyjścia klasowe i grupowe oraz wstrzymuje się rezerwacje wycieczek. Ustalenia te obowiązują do odwołania.

Prosimy także o pozostawianie w domu dzieci na 2-tygodniową kwarantannę w celu wykluczenia zarażenia koronawirusem od innych (np. ze względu na podróżowanie rodziców i innych bliskich w rejony zagrożone).

W szkole zapewnione są w odpowiedniej ilości wszelkie środki higieny i środki do dezynfekcji.

Liczymy na pełną współpracę z Państwem i odpowiedzialne podejście do problemu. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt.Podkarpacki Urząd Wojewódzki >>>> https://rzeszow.uw.gov.pl/komunikaty/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie-informacja-mz/
Główny Inspektor Sanitarny >>>> https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
Ministerstwo Edukacji Narodowej >>>> https://www.gov.pl/web/edukacja/rekomendacje-ministra-edukacji-narodowej-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych
GIS >>> https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch-2/

Strona Kuratorium Oświaty >>> https://www.ko.olsztyn.pl/2020/03/10/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-dyrektorow-szkol-dotyczaca-profilaktyki-zakazenia-koronawirusem/
Informacje o krajach/regionach z utrzymującą się transmisją SARS-CoV-2 >>> https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-community-transmission-2019-ncov

2. codzienne śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej i wysyłanych za pomocą e-dziennika,

3. pozostawianie w domu dzieci z objawami choroby,

4. pozostawianie w domu dzieci na 2-tygodniową kwarantannę w celu wykluczenia zarażenia koronawirusem od innych (np. ze względu na podróżowanie rodziców i innych bliskich w rejony zagrożone).

Jednocześnie informuję, że odwołane zostają wszelkie wyjścia klasowe i grupowe oraz wstrzymuje się rezerwacje wycieczek. Ustalenia te obowiązują do odwołania.

W szkole zapewnione są w odpowiedniej ilości wszelkie środki higieny i środki do dezynfekcji.

Każdy wychowawca przeprowadził zajęcia z wychowankami na temat szczególnego przestrzegania podstawowych zasad higieny.

Liczymy na pełną współpracę z Państwem i odpowiedzialne podejście do problemu. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt.

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2020-07-30 23:12
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 875 189