Aktualności / Miejsca sprzyjające edukacji - I miejsce


Ranking opracowało pismo „Wspólnota” i Evidence Institute. Pokazuje on, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie i gminy dbają o jej jakość. Rzeszów już dwukrotnie był w rankingu na pierwszym miejscu wśród miast powyżej 100 tys. mieszkańców – w 2014 i w 2017 roku.

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2020-07-30 23:12
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 875 085