Aktualności / Bezpłatne przejazdy dla uczniów


Bezpłatne przejazdy dla uczniów

 

         Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie przypomina, że uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów do 21 roku życia zapisywane były do dnia 30 września 2019 r.

W związku z powyższym zapraszamy z kompletem dokumentów zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr IX/173/2019 z dnia 26 marca 2019 r. Rady Miasta Rzeszowa celem przedłużenia w/w uprawnienia na kolejny rok szkolny (tj. do dnia 30.09.2020 r.)

Dokumenty wymagane do zapisania uprawnienia na RKM:

ważna legitymacja szkolna (tj. do dnia 30.09.2020) oraz:

 1. kopia pierwszej strony zeznania podatkowego wraz z wpisanym adresem zamieszkania, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub
 2. zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją o adresie zamieszkania wskazanym w złożonym
  do urzędu PIT, lub
 3. Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego wraz z wpisanym adresem zamieszkania opatrzonego identyfikatorem dokumentu z UPO – w przypadku składania PIT drogą elektroniczną;

- za poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do jednego
z POP-ów:

Godziny pracy Punktów Obsługi Podróżnego

 • Lisa Kuli 20

od poniedziałku do piątku  10:00 – 19:30

pierwsza i ostatnia sobota miesiąca 10:00 – 14:30

niedziele nieczynne

 • Grottgera 22, Targowa 1

od poniedziałku do piątku  8:00 – 17:30

pierwsza i ostatnia sobota miesiąca 10:00 – 14:30

niedziele nieczynne

 • Galeria Nowy Świat ul. Krakowska 20,
 • H. Plaza Rzeszów ul. Rejtana 65

od poniedziałku do soboty  10:00 – 17:30

niedziele nieczynne

 • Dworzec Lokalny ul. Towarnickiego 7

od poniedziałku do piątku  8:00 – 15:30

soboty i niedziele nieczynne

 • Trembeckiego 3

od poniedziałku do piątku  7:30 – 14:45

soboty i niedziele nieczynne

 

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

 • Data aktualizacji: 2020-02-27 17:50
 • |
 • Licznik odwiedzin: 2 439 592