Aktualności / Etap rejonowy kuratoryjnego konkursu programistycznego Podkarpacki Baltie


Szanowni Państwo!


Etap rejonowy kuratoryjnego konkursu programistycznego Podkarpacki Baltie, do którego zakwalifikowało się Państwa dziecko, odbędzie się, zgodnie z regulaminem -- w dniu 26 kwietnia 2019 roku, w godzinach 10:00 - 12:00, w Szkole Podstawowej nr 8 w Rzeszowie, w sanach: 5, 17 i 1.
BARDZO PROSZĘ O POTWIERDZENIE UDZIAŁU DZIECKA W KONKURSIE, W ODPOWIEDZI NA TEN LIST, do jutra, do godziny 18:00, ponieważ musimy przygotować odpowiednią ilość stanowisk komputerowych. W liście proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.
Uczniowie biorący udział w konkursie proszeni są o przyjście do szkoły 15 minut przed 10:00. Mogą mieć przy sobie czystą kartkę, długopis oraz małą butelkę wody.



Serdecznie gratuluję osiągnięć dzieci, życzę powodzenia na kolejnych etapach,
łączę wyrazy szacunku
Maria Jerzak

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2020-02-28 12:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 441 747