Przetargi/zapytania ofertowe / Zawiadomienie o wyborze najorzystniejszej oferty


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 8 w Rzeszowie, ul. Antoniego Kopaczewskiego 2

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia rozstrzygnięto następująco:

CZĘŚĆ I — zamówienia udzielono firmie CEZAS Sp. z o.o.; 35-205 Rzeszów, ul. Torowa 7,  za cenę 14 668,12 zł brutto, 2 lata, rabat 3%

CZĘŚĆ II — postępowanie unieważniono ze względu na nieprecyzyjne określenie przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III — zamówienia udzielono firmie PH UNIGA, 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 22/98, za cenę 4 152,48 zł brutto, 10 lat, rabat 10%

Wymienione firmy zapraszamy do podpisania umowy.

07.10.2019r.

Szkoła Podstawowa nr 8 poszukuje firmy, o udzieleniu zamówienia na dostawę wyposażenia kuchni i stołówki - specyfikacja w załącznikach. Oferty proszę składać w sekretariacie szkoły od godz. 9.00 - 14.00 w terminie do 23.10.2019r. do godz. 12:00.

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2020-07-30 23:12
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 875 112